چهارشنبه 29 شهريور 1396 - 28 ذو الحجة 1438
  كارگاههاي موردي

اخلاق حرفه ای

حاکمیت بالینی

پزشکی مبتنی بر شواهد

دانش پژوهی مقدماتی و پیشرفته

نیازسنجی

برنامه ریزی استراتژیک

کارگاه روش پژوهش