جمعه 31 شهريور 1396 - 01 محرم 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده داروسازی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده داروسازی

1

دکتر مریم حمزه میوه رود

 

مسئول هسته استعداد درخشان و استاد مشاور

2

علی شایانفر

 

استاد مشاور