چهارشنبه 27 دي 1396 - 29 ربيع الثاني 1439
  ارزشهای گروه اخلاق حرفه ای

ارزشها :

این گروه پایبند به رعایت ارزش های ذیل است :

•           خیرخواهی

•           کرامت انسانی

•           معنویت

•           حقیقت جویی

•           آزاد اندیشی

•           خلاقیت

•           تعالی آکادمیک

•           پاسخ گویی اجتماعی

•           مشارکت اجتماعی

•           موازین شرعی و قانونی