چهارشنبه 27 دي 1396 - 29 ربيع الثاني 1439
  دورنمای گروه اخلاق حرفه ای

دورنما :

گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تلاش است که حداقل در یک دوره 5 ساله به عنوان یکی از گروههای آموزشی و پژوهشی پیشرو در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور مطرح شود .